10 търговски банки заявиха участие в програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро, малките и средните предприятия у нас, съобщиха от Българската банка за развитие (ББР). Гаранционната програма, която е част от правителствените антикризисни мерки, е с бюджет от 500 млн. лв.

10 търговски банки заявиха участие в програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро, малките и средните предприятия у нас, съобщиха от Българската банка за развитие (ББР). Гаранционната програма, която е част от правителствените антикризисни мерки, е с бюджет от 500 млн. лв.

В нея могат да бъдат включени компании от всички сектори, като се очаква от мярката да се възползват предимно фирми от най-засегнатите области. Предстои да бъдат подписани споразумения.

За да кандидатстват за кредит фирмите, е достатъчно да отговарят на едно от следните условия: спад на оборота през първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.; неполучени вземания от клиенти; неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г.; отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината; затворени производствени съоръжения и офиси, и намаления на броя на заетите лица.

Крайният срок за кандидатстване по мярката за малките и средните предприятия е до 23 декември 2020 г. Кредитите, които търговските банки ще отпускат, са с максимален размер от 300 000 лв., като ББР ще покрива до 80% от тях. Банките сами ще определят минималния и максималния срок на погасяване, а гратисният период за новоотпуснатите заеми ще е до 3 години.

Желание да отпускат безлихвени кредити за гражданите по гарантирана от правителството програма заявиха 12 банки, но засега само шест са подписали споразумения.