П очти 31% от фирмите у нас очакват да имат по-малко продажби и приходи през тази година заради ситуацията с коронавируса. Прогнозите им са, че приходите им ще намалеят с повече от 30 на сто, показват резултатите от анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара.

Почти 31% от фирмите у нас очакват да имат по-малко продажби и приходи през тази година заради ситуацията с коронавируса. Прогнозите им са, че приходите им ще намалеят с повече от 30 на сто, показват резултатите от анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара.

Значителен спад от 10 на сто очакват 17%, други 18% очакват приходите им да намалеят наполовина. 23% от фирмите не могат да преценят все още какви ще са ефектите. Оптимистите са едва 3% и смятат, че заразата няма да им повлияе.

За да компенсират спада в продажбите, масово фирмите заявяват, че ще пуснат служители в платен или неплатен отпуск (31%). Следващата най-предпочитана мярка е съкращаването на

служители – така близо 20 на сто или една пета от фирмите смятат да намалят персонала си.


Други 18% възнамеряват да намалят производството си.


На последно място като мярка са преминаването на половин работен ден и други мерки, в т.ч. пренасочване на дейността, вътрешно преразпределение на работната ръка, дистанционна работа и други. 92% от анкетираните посочват, че COVID-19 влияе на бизнеса им, а само 8% са незасегнати. Близо една пета очакват в следващите дни бизнесът им да бъде засегнат


заради несигурност в бъдещето и инвестициите.

Второто най-голямо притеснение са отменените бизнес срещи, инициативи, панаири и събития, а на трето място е спадът в търсенето. За да защитят служителите си, работодателите прилагат най-вече дистанционна работа (21%) и купуват предпазни средства като маски, антибактериални гелове и други (21%).

22% от анкетираните желаят да получат повече и формация относно възстановяването на заплатите съгласно Закона за здравето. Други 20% искат да получат повече информация за мерките по време на форсмажорни обстоятелства и компенсациите на служители с намалено работно време. Фирмите желаят да получат съвети относно предоставяне на конкретна подкрепа (19%), както и как да се справят с вече заразени хора в тяхното предприятие (близо 7%). Бизнесът настоява за повече прозрачност относно разпределянето на финансовите ресусрси от ЕС,

предлагането на


дългосрочна подкрепа на бизнеса


и конкретното уточняване на браншовете, при които се прилага мярката за поемане на 60% от заплатите за сметка на държавата.

Мерките, които държатава трябва да предприеме, според участвалите в анкетата са намаляване на бюрокрацията и опростяване на процесите (21%), създаване на план за икономическо възстановяване (21%), предоставяне на финансови помощни средства (16%), както и на данъчни облекчения (18%), повече конкретизация за мерките в сферата на бизнеса (15%), държавна помощ за експортно застраховане (3%), отваряне на зелени коридори за износ и внос, намаляване на ДДС и на цените на горивата и прилагане на повече мерки за МСП (3%). На въпроса „C какво бизнесът може да подкрепи изпълнителната власт“ 30% отговарят, че са готови да разработят и формулират конкретни мерки за справяне със ситуацията и да ги предоставят на компетентмите органи.


Фирмите показват готовност да предоставят безвъзмездна помощ


от своето производство и услуги (20%), да поемат социален патронаж на най-силно засегнатите социални групи или да подпомогнат Националния оперативен щаб с необходимите ресурси (10%). Други са готови да предоставят предпазни средства (8,75%) или финансова помощ (2,50%). За 19 % от анкетираните, запзването на работни места, даренията и заплащането на данъци и такси, са основната помощ, която могат да предоставят на правителството.

Проучването е проведено между 20-23 март като в него участват български предприятия, поддържащи търговско-икономически отношения с Германия, както и инвеститори от Германия. В анкетата са включени компании от различни браншове: „Услуги, финанси и консултиране“ (15%), „Транспорт и логистика“ (10%), „ИТ и софтуер“

(14%), „Машиностроене“ (10%), „Търговия на едро и дребно“ (15%), „Производство на електорника“ и „Аутомотив“ (8%), „Mедицинска апаратура и фармацевтични услуги“ (9%), „Текстилна индустрия“ (8%), „Производство и преработка на метали“ (3%) и други (8%).