А социацията на българските застрахователи (АБЗ) проведе редовното си годишно събрание на 23 юни 2021 г.. На него бе избран състав, както и председател на управителния съвет на АБЗ, съобщи асоциацията на сайта си.

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) проведе редовното си годишно събрание на 23 юни 2021 г.. На него бе избран състав, както и председател на управителния съвет на АБЗ, съобщи асоциацията на сайта си.

За председател на АБЗ единодушно за втори мандат бе преизбран Константин Велев, който досега заемаше същата длъжност.

"Приемам преизбирането ми преди всичко като знак на доверие от страна на моите колеги от застрахователната общност и като висока оценка за работата, която съвместно с другите членове на Управителния съвет свършихме до момента. Благодаря на колегите за потвърденото доверие и продължаваме да отстояваме целите, които сме си поставили за устойчивост и развитие на бранша", коментира Велев.

Членовете на сдружението приеха отчета за дейността на АБЗ, програма за следващата година и  комуникационна стратегия на АБЗ. Основните акценти в планираните дейности са продължаване на политиките на сдружението за подобряване на нормативната среда и бизнес климата, за развиване на инициативи, насочени към повишаване на информираността и застрахователната грамотност и към подобряване на пътната безопасност.