Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки на обектите за производство и продажба на сладолед в цялата страна. Инспекторите ще насочат вниманието си най-вече към преместваемите обекти, в които се продава неопакован предварително сладолед, съобщи д-р Татяна Николова от санитарното ведомство в ефира на БНР.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки на обектите за производство и продажба на сладолед в цялата страна. Инспекторите ще насочат вниманието си най-вече към преместваемите обекти, в които се продава неопакован предварително сладолед, съобщи д-р Татяна Николова от санитарното ведомство в ефира на БНР.

„Когато няма снабдяване с течаща питейна вода, да има резервоар за измиването на ръцете на персонала. Задължително изискване към търговците на сладолед е използването на лични предпазни средства – маската и ръкавиците, когато става въпрос за непредварително опакован сладолед“, обясни тя.

Д-р Николова каза още, че лъжичките за сладолед, които се предлагат, трябва да бъдат индивидуално опаковани, а на видно място трябва да са изложени алергените.

Проверките ще продължат през цялото лято, а инспекторите ще реагират на всеки потребителски сигнал на горещия тел 0700 122 99.