П арламентарната комисия по земеделие ще разгледа предложението за въвеждане на двугодишен мораториум върху сечта на вековни гори, е записано в програмата на НС за днес.

Парламентарната комисия по земеделие ще разгледа предложението за въвеждане на двугодишен мораториум върху сечта на вековни гори, е записано в програмата на НС за днес.

Депутатите ще изслушат представители на общините и на учени лесовъди. По данни на природозащитни организации близо 10 процента от общинските гори са на възраст над 120 години. Предложението на природозащитните организации за забрана на сечта във вековните гори е подкрепена от петиция от над осем хиляди подписа и е внесена в парламента от „Демократична България“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

Държавните стари гори са около двеста хиляди хектара, сто и единадесет хиляди от тях са в зона „Натура“, респективно в защитени, което означава, че без защита от сеч към момента са около 900 хил. дка държавни вековни гори. Подобна е ситуацията и в общинските гори. Там защита имат под две хиляди хектара.

Предложението за мораториум среща противоречиви реакции, като някои експерти смятат, че ограничаването на сечта в старите гори ще доведе до безработица и криза в планинските райони, където се развива дървопреработвателна дейност. Има лесовъди, които смятат, че няма нужда от забрани, а от повишаване на контрола. Други настояват за по прецизен анализ, но с икономически ефект по тази забрана, а някои от депутатите твърдят, че предложението е популистко.