П оръчката за доставка на 16 нови мотриси отново е блокирана. Този път жалба срещу търга в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е подало едно от обединенията, които се състазават да доставят новите машини на държавните железници.

Поръчката за доставка на 16 нови мотриси отново е блокирана. Този път жалба срещу търга в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е подало едно от обединенията, които се състазават да доставят новите машини на държавните железници.

Заявленията за участие в поръчката за 16-те мотриси с прогнозна стойност почти 247 млн. лева бяха отворени на 1 юни. Това е най-мащабната процедура за доставка на нов подвижен състав през последните години. До следващия етап от процедурата са допуснати и трите кандидата – „Сименс“, „Алстом“ или „Щадлер“.

Обединение „Консорциум Щадлер“ е подало жалба в КЗК именно срещу решение на превозвача от 17 юни, с което допуска и компаниите на следващ етап от процедурата – да предоставят първоначални оферти.

В протокола, на базата на който е взето решението, се отбелязва, че и от трите дружества – ДЗЗД „СТБ Трейнс“ с членове Сименс Мобилити Австрия и Сименс Мобилити ЕООД, Алстом и „Консорциум Щадлер“ с членове Щадлер Полска, Щадлер Буснанг, Щадлер Сървис АГ, е искана допълнителна информация, която е предоставена и неяснотите по документацията са отстранени.

Комисията, която разглежда документите, заключава, че всички кандидати отговарят на обявените изисквания към личното състояние и критерии за подбор и не са налице основания никой от тях да бъде отстранен.

Поръчката вече беше стопирана веднъж от жалба на „Шкода транспортейшън“ А.С., която стигна и до Върховния административен съд (ВАС). Съдът обаче заключи, че след като компанията не е платила дължимите съдебни такси, няма да разглежда делото.