Н ай-честата антикризисна мярка в кризата е пускане на работниците в платен отпуск. Това са направили близо една пета от запитаните предприятия. Два пъти по-малко са прибегналите и до неплатената почивка. Това показват данните от изследване на Националния статистически институт сред предприятия в 10 сфери на производството и услугите.

Най-честата антикризисна мярка в кризата е пускане на работниците в платен отпуск. Това са направили близо една пета от запитаните предприятия. Два пъти по-малко са прибегналите и до неплатената почивка. Това показват данните от изследване на Националния статистически институт сред предприятия в 10 сфери на производството и услугите.

Почти равен е делът на компаниите, които са имали съкращения или са наели нови хора. За изследвания период

най-засегнати са били фирмите в културата, спорта и развлеченията

(44,6%). Съществен спад се отчита и при търговията, транспорта и ресторантьорството (36,6%). Едва под 6% от бизнеса са се възползвали от правителствените мерки за работещите през юли. Мярката „60/40“ не е припозната от около 90% от запитаните.

Интересът не е много по-различен през предишните месеци. От май насам все по-малко компании признават, че използват държавните мерки за служителите си. За юли спрямо юни приходите от продажби на стоки и услуги са намалели за повече от една трета от анкетираните фирми.

По отношение на хотелиерите и туроператорите у нас НСИ отчита, че малко над половината са съгласни да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации заради пропаднали почивки. 64% от запитаните имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 50% -  на нощувката.

През юли малко

над 30% от фирмите в туризма са отчели увеличение

на приходите си спрямо миналия месец. Близо 11% от бранша предвиждат временно да преустановят дейността си, а почти половината планират да продължат да работят, но с намален капацитет.

Близо 1500 заети в туристическия сектор са кандидатствали за компенсации по мярката "80 на 20", показват данни на регионалната агенция по заетостта в Бургас. „Това са хотели и места за настаняване, ресторанти и заведения, туристическа агентска дейност, туроператорска дейност и дейности, свързани с пътувания и резервации“, поясни пред БНР директорът на дирекцията Гергана Костадинова.

Продължава да е голям и интересът към класическата мярка "60 на 40". „За първия период на мярката от март до юни в бюрата от Бургаска област са одобрени 640 заявления за 12617 души, а от старта по новия дизайн от 15 юли са приети над 190 заявления за предоставяне на средства на над 7500 служители общо“, каза още Костадинова.