Ф онд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете - ФнФ) създаде нов продукт в подкрепа на малките и средни предприятия у нас, пострадали от икономическата криза вследствие на пандемията. Чрез него ФнФ ще издава гаранции до 80 на сто от размера на даден кредит, съобщи ведомството.

Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете - ФнФ) създаде нов продукт в подкрепа на малките и средни предприятия у нас, пострадали от икономическата криза вследствие на пандемията. Чрез него ФнФ ще издава гаранции до 80 на сто от размера на даден кредит, съобщи ведомството.

Чрез програмата „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ ФнФ ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на нови заеми на малки и средни предприятия. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити.

ФнФ ще предлага гаранция до 80% от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка ще трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. От късния следобед днес ФнФ ще приема и заявления на банки, които искат да се включат по програмата.

Инструментът е финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 г. Общият му бюджет е близо 158 млн. лв. Парите са осигурени чрез пренасочване на средства по ОПИК, първоначално предвидени за гаранции на инвестиционни кредити.