С читано от 01.12.2021 г. Иван Чернев, председател на управителния съвет на Kaufland България, ще премине в интернационалната организация на Kaufland групата, където ще отговаря за международни проекти. От 01.12.2021 г. Валтер Волф, прокурист „Верига за управление на доставките“ в България, ще поеме управлението на Kaufland България.

Считано от 01.12.2021 г. Иван Чернев, председател на управителния съвет на Kaufland България, ще премине в интернационалната организация на Kaufland групата, където ще отговаря за международни проекти. От 01.12.2021 г. Валтер Волф, прокурист „Верига за управление на доставките“ в България, ще поеме управлението на Kaufland България.

Валтер Волф е директор "Управление веригата на доставки" в Kaufland България от началото на 2019 година. След завършване на висшето си образование започва професионалния си път в Schwarz групата. Има над 15 години опит в сферата на продажбите и логистиката. Заемал е ръководни позиции в международни структури на Schwarz групата в Германия, Швейцария, Франция и България. Владее 5 езика – немски, английски, български, руски и френски.

Досегашният главен изпълнителен директор Иван Чернев е начело на Kaufland България от 2018 година насам. Заедно със своя екип той започва активна фаза на модернизация на хипермаркетите, въвежда редица иновации в продуктовия асортимент, разширява дейността на компанията с откриване на нови обекти, подобрява клиентското изживяване и затвърждава позицията на Kaufland като предпочитано място за пазаруване и работа в страната. Kaufland благодари на Иван Чернев за неговия изключителен принос за развитието на търговската верига.

Под управлението на Валтер Волф Kaufland България ще продължи да затвърждава водещата си позиция в сектора за модерна търговия в страната.

 

За Kaufland България:

Kaufland е част от водещата европейска група в сектора на търговия на дребно Schwarz. В България компанията е пазарен лидер с годишен оборот от близо 1,6 млрд. лева и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6 400 служители. Kaufland има 60 хипермаркета в 34 града с асортимент, надхвърлящ 20 000 артикула в най-големите обекти. За времето от своето идване в България през 2006 г. до днес компанията се превръща в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лева. Вижте повече на www.kaufand.bg