М аслото у нас излиза близо два пъти по-скъпо от това в останалите страни – членки на Европейския съюз (ЕС), сочат данни от бюлетина на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Маслото у нас излиза близо два пъти по-скъпо от това в останалите страни – членки на Европейския съюз (ЕС), сочат данни от бюлетина на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Според статистиката през юни маслото у нас се е търгувало за 1528 лв. за 100 кг или около 14 лв./кг. През същия период в останалите държави от ЕС пък е било на средна цена от 801.9 лв., около 80,20 лв. за килограм. На фона на постоянно покачващите се цени намалява и производството на част от млечните продукти. Така например през периода януари-април то спада с 2% при маслото и 6,3 на сто при сухото обезмаслено мляко. Ръст се наблюдава единствено при кондензираните млека - 4,6%, сирена – 3 на сто, и сметаната с малко над 1%.

Междувременно количествата преработено краве мляко у нас продължават да нарастват с 4,9% в периода 2019 - 2020 г., достигайки 717 хил. т. Произведените количества от продукта през миналата година възлизат на 856 хил. т. Данните разкриват, че 82% от произведеното в страната мляко минава през мандрите.

Количествата сурово мляко, доставени от държави членки, пък „удрят“ почти 17 хил. т. Цифрите сочат още, че изкупеното овче и козе мляко се повишават със съответно 7,8% и 12 на сто. Около 34% от овчето и козе мляко се преработват в предприятията, което се дължи на структурната раздробеност на тези сектори и на нишовия характер на млечните продукти, получавани от тях. Окончателните данни на МЗХГ показват, че през 2020 г. общото производство на червено месо в страната възлиза на 93,1 хил. тона (-17% на годишна база). Намаление се отчита при всички видове меса, като най-голямо е при свинското – 20% сравнено с 2019 г., което отразява неблагоприятните последици от разпространението на АЧС. Произведеното количество овче и агнешко месо (8,5 хил. тона) бележи спад с 14% на годишна база. При говеждото месо (16,7 хил. тона) намалението е значително по-слабо – с 1,1%.

Производството в стопанствата продължава да заема доминиращ дял в общото количество на продукцията от говеждо и телешко месо и овче и агнешко, съответно 62% и 75%. Причините обаче са различни, защото при агнешкото месо преобладаваща част агнетата се реализират директно от фермерите заради намаленото предлагане и високо търсене в определени периоди, докато при говеждото и телешкото месо има цялостни проблеми с угояването и реализацията. През май цените на едро на свинското месо се задържаха стабилни спрямо предходния месец, като ценовото равнище остава с 14% под нивото за същия период на 2020 г. Цените в ЕС продължават да се покачват, движени от силния износ, който нараства с 24% на годишна база според данните до април. Увеличението както на европейските, така и на световните цени ще се отрази и върху българските, които се очаква да достигнат 3,55-3,70 лв./кг кланично тегло - близо до равнищата от 2020 г. и до средните за последните три години.