Н ад 82% от водачите, или 2,8 млн. души ще плащат по-евтина застраховка „Гражданска отговорност“ след влизането в сила на системата "бонус-малус". Предварителните изчисления на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) сочат, че от 3.5 млн. регистрирани водачи повечето ще са с по-евтина полица. Това каза председателят на АБЗ Константин Велев.

Над 82% от водачите, или 2,8 млн. души ще плащат по-евтина застраховка „Гражданска отговорност“ след влизането в сила на системата "бонус-малус". Предварителните изчисления на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) сочат, че от 3.5 млн. регистрирани водачи повечето ще са с по-евтина полица. Това каза председателят на АБЗ Константин Велев.

Около 40% ще получат максимална отстъпка в бонус класовете. Други около 20 000 водачи на МПС ще попаднат в най-високия малус клас. Хората, които вече имат нарушения и ще направят нови такива след влизането на наредбата в сила, ще попаднат в първите малус класове, при които

надбавката е между 10-30%

Системата бонус-малус трябваше да тръгне от 1 януари 2020 г. с общо 20 класа. На всеки от тях отговаря различен коефициент на корекция - при бонус класа той е между 75-90%, а при малус - между 110-400%. Тогава бе предвидено всички водачи да влязат „чисти” в системата, т. е. без нарушения. „След това системата трябваше да отчита нарушенията и застраховките само след 1 януари 2020 година”, поясни Велев. След обществено обсъждане и разговори с Комисията за финансов надзор (КФН) става ясно, че застрахователите ще имат нужда от по-дълъг преходен период към системата. Затова

тепърва предстои да се публикува нов вариант на бонус-малус

за обществено обсъждане. Велев обаче не се ангажира да посочи кога ще стане това. Шофьорите, които имат валидни полици към влизането в сила на системата, няма да търпят промени по условията. Това ще се отнася единствено до новите застраховки „Гражданска отговорност”.

2019 г. е била добра година за застрахователния сектор, посочи още шефът на АБЗ. По думите му тогава застрахователната плътност бележи най-висок ръст за последните 15 години. Причина за това е и поскъпването в средните цени на гражданската в страната. Въпреки това България продължава да изостава спрямо другите европейски страни по отношение на пазарното проникване. След избухването на пандемията застрахователите отчитат спад в премийния приход по някои линии на бизнеса. Това се дължи на нарасналата безработица, намалелите доходи и бавното възстановяване на секторите. Поради карантината

потребителите отменят своите туристически застраховки

При полиците автокаско също има спад заради и по-малък брой продадени нови автомобили в страната.