Д -р Борис Борисов е назначен на длъжността заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той поема ръководството на дейностите по отношение на здравеопазването на животните, съобщиха от ведомството. 

Д-р Борис Борисов е назначен на длъжността заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той поема ръководството на дейностите по отношение на здравеопазването на животните, съобщиха от ведомството. 

Д-р Борисов е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет – Стара Загора. През 2007 и 2012 година завършва следдипломни специализации – „Организация и управление на профилактиката и борбата със заразни и паразитни болести по животните“ в Стара Загора и „Ветеринарно-санитарна експертиза на храни от животински произход“ в Лесотехнически университет – София. Той има над 20 години стаж в Националната ветеринарномедицинска служба, по-късно става част от БАБХ, като заема различни длъжности. Между 2008 и 2009 година е директор на Регионална ветеринарномедицинска служба – София област, за кратко през 2010/2011 година заема същата позиция, но в структурата в град Плевен. Повече от 9 години ръководи дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти“ в Централно управление на БАБХ.