48% от фасилити мениджърите (управителите) на сгради пренебрегват редовната поддръжка профилактиката на инсталациите и чакат нещо да се повреди за да бъде поправено. Останалите обаче акцентират на нея. Това сочи национално проучване за ползване на ФМ услуги, проведено сред най-големите компании в сферата на управлението на имоти в София, проведено в периода май-юли от Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), представено днес.

48% от фасилити мениджърите (управителите) на сгради пренебрегват редовната поддръжка профилактиката на инсталациите и чакат нещо да се повреди за да бъде поправено. Останалите обаче акцентират на нея. Това сочи национално проучване за ползване на ФМ услуги, проведено сред най-големите компании в сферата на управлението на имоти в София, проведено в периода май-юли от Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), представено днес.

Проучването сочи още, че поддръжката на сградни инсталации е най-често търсената услуга от собствениците и наемателите на сгради в столицата. Според анкетираните управители на фирми за ФМ на нея се пада 80% от заявките. На второ място е сградната поддръжка и на трето - почистването. По нататък с една трета дял е охраната и безопасността и снегопочистването и ИТ поддръжката - с по една десета. Управление на отпадъците и планиране на пространството пък си поръчват едва по 6,7% от собствениците или наемателите. Според рах. Валери Левиев, член на УС на БГФМА, последната услуга е много актуална в момента. „В кол центровете от 5-6 квадрата на човек от персонала доскоро, вече се падат по 12-14 кв. м и дори до 18 кв. м, заедно с общите части“, обясни той и добави, че ИТ фирмите също предпочитат все по-големи офиси.

Цената е най-важната за близо 77% от възложителите на ФМ услуги, сочи още проучването. 6,7% от анкетираните обаче са посочили, че изобщо не е важна. За други 73,3% от тях е важно спазването на предварително определените срокове, за две трети - бързината на изпълнение на поръчката, а за 63,3% - качеството. За половината от компаниите поръчващи ФМ услуги е най-важна възможността за постоянен контакт с обслужващата фирма и нейните служители да са професионалисти. Между 36,7% и 40% от възложителите пък държат преди това да са работили със същата фирма или да имат препоръки за нея.

Най-често подписваните договори между собствениците (наемателите) на сгради с фирми за фасилити мениджмънт е от 1 до 3 години, като на тях се пада дял от 63,3%, сочат още данните на анкетата. С по 20% са тригодишните и договорите за 1+1 година. Най-много 23% са наетите на едногодишни договори. 56,7% от обслужващите фирми търсят обратна връзка с клиентите си веднъж на няколко месеца, два пъти годишно - 13,3%, 16,7% - веднъж годишно, а 6,7% - по рядко. 13,3% от анкетираните ФМ компании признават в анонимната анкета, че поне по веднъж са им били прекратявани договорите.

От асоциацията отчитат още, че едва 6% от инвеститорите в бизнес сгради се съветват с ФМ експерти по време на проектирането за бъдещата й поддръжка. Друга една пета от тях го правят по време на изграждането й.

В проучването се отчита още и дял от 87% на положителното възприятие за ФМ бизнеса в страната през последните няколко години.