Т ърговските улици в столицата запазват стабилни нива на заетост и нови откривания спрямо края на 2020 г. Бул. „Витоша“ бележи лек спад в свободните площи за първото полугодие от 9% на 7.5%. Наемните нива в София остават непроменени, а именно 34 евро на кв.м. за търговски център, 50 евро на кв.м. на бул. “Витоша“ и за търговските паркове - между 8 и 10 евро на кв. м. Това пише в доклад на Colliers са отразени промените по основните пазарни индикатори, наблюдавани в столицата.

Търговските улици в столицата запазват стабилни нива на заетост и нови откривания спрямо края на 2020 г. Бул. „Витоша“ бележи лек спад в свободните площи за първото полугодие от 9% на 7.5%. Наемните нива в София остават непроменени, а именно 34 евро на кв.м. за търговски център, 50 евро на кв.м. на бул. “Витоша“ и за търговските паркове - между 8 и 10 евро на кв. м. Това пише в доклад на Colliers са отразени промените по основните пазарни индикатори, наблюдавани в столицата.

Това е резултат от повишаването на интереса на търговския бизнес към позициониране на главни търговски улици - нова тенденция, следствие на пандемията, е релокирането на малки местни търговци от търговски центрове към локации на търговска улица. Наемните нива на първокласни локации в търговски центрове и на главните търговски улици ще се запазят.

Colliers прогнозира, че през втората половина на 2021 ще продължи откриването на нови обекти в търговските паркове, като само за София се очакват те да се разположат на над 10,000 кв.м. Този формат ще остане предпочитан при развитието на търговски площи в по-малките населени места и оптимален вариант за позициониране на оператори тип „биг бокс“.

Секторите на търговията са различно засегнати от промененото ежедневие на хората в условията на пандемия. Промените на пазара дават възможност на някои търговци да разширят присъствието си на места, които по-рано са били трудно достъпни за тях. Гъвкавостта на страните при сключването на сделки ще бъде ключов фактор през тази и следващата година.

Голяма част от търговските центрове използваха трите вълни на пълно или частично затваряне поради пандемията като възможност за преустройства и освежаване. Такъв пример са The Mall със зоната си за хранене, Paradise Center с ниво -1 и Mall of Sofia.

Предлагането на модерни търговски площи в търговски центрове в София остава стабилно. Усвоените площи за първото полугодие на 2021 г. са 10,500 кв. м, което се дължи основно на откриванията на Peek & Cloppenburg, Miniso, Pepco, dm и Bershkа.

Нивата на предлагане на търговски площи в търговските паркове в столицата се задържат на 66,200 кв.м., което включва 3 проекта. В продължение на развитието на сегмента, обогатяването на микса от наематели доведе до достигане на почти пълна средна заетост в тях - 99%. Обемът на усвоените площи в търговските паркове за разглеждания период е 3,250 кв.м. Някои от марките, които отвориха са: Maxi Pet, Under Armour Factory House, Nike factory store и Hippolаnd.