П редлагането на цехове и складове у нас се е увеличило само с 5% през през първата половина на годината. Тома сочи анализ на пазара в сегмента на една от големите чужди консултантски компании, работещи в България.

Предлагането на цехове и складове у нас се е увеличило само с 5% през през първата половина на годината. Тома сочи анализ на пазара в сегмента на една от големите чужди консултантски компании, работещи в България.

Проучването за развитието на пазара на модерни индустриални и логистични площи през периода показа, че търсенето е инициирано основно от логистични компании (41%), търговия (31%), транспорт и спедиция (19%), производство (5%) и професионални услуги (4%). Тези сектори имат съществен принос към нетните


усвоени площи за първото полугодие – 23 820 кв. м,

отчитат от Colliers. Устойчивите нива на търсене водят до незначителен спад от 1% в свободните площи до стават 6 на сто.

Предлагането продължава да нараства с плавни темпове. За разглеждания период то се увеличава с малко над 5% и достигна 1 176 500 кв.м. Ръстът се дължи основно на завършени логистични центрове в зоните на Божурище, Кривина и Ботевградско шосе. Промени в средните наемни нива на клас А и B складови площи с добра локация и изградена инфраструктура не се наблюдават. Те остават съответно между 4.7 - 5.2 евро за клас А и 2.7 евро на кв.м. на месец за клас B.

От анализа се вижда още, че се очaĸвa увеличаване на търсенето за cĸлaдoви площи от фармацевтични компании, дистрибутори и търговски фирми.

Добрите перспективи пред сегмента на логистиката и производствата


доведоха и до активен пазар на парцели за строеж.

Навлизането на нови компании, развиващи логистични проекти, както и активността от страна на вече опериращите в страната фирми, се очаква да доведат до ръст в предлагането на площи за складиране и обработка на товари. В същото време редица търговски и логистични компании започнаха проекти за собствени нужди и строителство по поръчка. Прогнозата е това да доведе до високи обеми на ново строителство в сегмента. Индустриалните и логистични площи в строеж в столицата са 158 000 кв. м., като в редица случаи сдава въпрос за разширения на лoгиcтични оператори, складови площи на търговски вериги или малки пpoизвoдcтвa.

От години у нас основната тенденция в сегмента е стремежът на големите индустриални фирми сами да си изграждат необходимите им площи. В момента почти една трета (30%) от строежите на такива имоти са именно за собствено ползване.