П рез януари 2020 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 11.1%; природен газ - със 100%. Намалява производството на: твърди горива - с 33.5%; безоловен бензин - с 6.3%; дизелово гориво - с 9.1%; електроенергия - с 13.3%. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През януари 2020 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 11.1%; природен газ - със 100%. Намалява производството на: твърди горива - с 33.5%; безоловен бензин - с 6.3%; дизелово гориво - с 9.1%; електроенергия - с 13.3%. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През януари 2020 г. спрямо декември 2019 г. нараства производството на: безоловен бензин - с 1.4% до 149 хил. т; природен газ - с 20% до 6 млн. куб. м, съобщи Националният статистически институт. Намалява производството на: твърди горива - с 9.1% до 2 369 хил. т; дизелово гориво - с 2.6% до 259 хил. т; електроенергия - с 2.7% до 3960 ГВтч. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През януари 2020 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 13.2%; дизелово гориво - с 14.7%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 33.7%; безоловен бензин - с 2.4%; природен газ - с 11.3%; електроенергия - с 3%.

През януари 2020 г. спрямо декември 2019 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 4.9% до 43 хил. т; безоловен бензин - с 21.2% до 40 хил. т; природен газ - със 7.8% до 360 млн. куб. м; електроенергия - с 8.8% до 3675 ГВтч. Намаляват доставките на: твърди горива - с 8.8% до 2 428 хил. т; дизелово гориво - с 4.3% до 179 хил. т.