П о предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през юли сезонният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.3 на сто в сравнение с юни 2021 година.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през юли сезонният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.3 на сто в сравнение с юни 2021 година.

През юли 2021 г. календарният индекс на промишленото производство нараства с 8.3 на сто спрямо съответния месец на 2020 година.

През юли повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.5 на сто, а понижение - в добивната промишленост - с 10.2 на сто, и при преработващата промишленост - с 0.4 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 13.2 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11.3 на сто, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6 на сто, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.8 на сто. Съществено увеличение е регистрирано при: производството, некласифицирано другаде - с 9.5 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.1 на сто, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6.4 на сто, производството на напитки - с 5.7 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 17.1 на сто, в преработващата промишленост - със 7.5 на сто, и в добивната промишленост - с 6.2 на сто.