Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира масирани проверки в 566 обекта за търговия на дребно с храни, сезонни обекти, обекти за кетъринг, заведения за обществено хранене, туристически обекти, предлагащи услугата „all inclusive“ в областите Варна, Бургас и Добрич. По време на едномесечната инспекция (01.06. - 30.06.2021 г.) са издадени 47 предписания и 1 акт за установяване на административно нарушение.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира масирани проверки в 566 обекта за търговия на дребно с храни, сезонни обекти, обекти за кетъринг, заведения за обществено хранене, туристически обекти, предлагащи услугата „all inclusive“ в областите Варна, Бургас и Добрич. По време на едномесечната инспекция (01.06. - 30.06.2021 г.) са издадени 47 предписания и 1 акт за установяване на административно нарушение.

Инспекторите на БАБХ следят основно за коректното етикетиране на храните, информацията, условията за съхранение на суровини и храни, температурната обработка, хигиената на обектите, личната хигиена и здравословното състояние на заетия персонал.

Сред най-често констатираните нарушения  са необявени алергени, съдържащи се в състава на предлаганите храни, несъответствия при етикетирането на храните, предлагани на блок маси, а също и липсата на индивидуално опаковани лъжички за сладолед.