П рез април спрямо март намалява производството на: твърди горива - с 8.1% до 1846 хил. т; пропан-бутанови смеси - с 28.6% до 5 хил. т; безоловен бензин - с 45.1% до 62 хил. т; дизелово гориво - с 32.7% до 169 хил. т; електроенергия - с 9.4% до 3868 ГВтч. Производството на природен газ остава без изменение, сочат данни на НСИ.

През април спрямо март намалява производството на: твърди горива - с 8.1% до 1846 хил. т; пропан-бутанови смеси - с 28.6% до 5 хил. т; безоловен бензин - с 45.1% до 62 хил. т; дизелово гориво - с 32.7% до 169 хил. т; електроенергия - с 9.4% до 3868 ГВтч. Производството на природен газ остава без изменение, сочат данни на НСИ.

През април 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива - с 3%; електроенергия - с 26.2%. Намалява производството на: безоловен бензин - с 41.5%; дизелово гориво - с 24.6%; природен газ - с 25%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През април 2021 г. спрямо март 2021 г. нарастват доставките на: безоловен бензин - с 40% до 49 хил. т; дизелово гориво - с 31.5% до 217 хил. т. Намаляват доставките на: твърди горива - с 8.7% до 1915 хил. т; пропан-бутанови смеси - с 8.1% до 34 хил. т; природен газ - с 22% до 294 млн. куб. м; електроенергия - с 14.4% до 2847 ГВтч.

През април 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - с 3.4%; пропан-бутанови смеси - с 88.9%; безоловен бензин - със 113%; дизелово гориво - с 88.7%; природен газ - с 26.7%; електроенергия - с 10.4%.