"Топлофикация София" ЕАД от днес официално е регистриран участник на газовата борса, съобщиха от дружеството. Столичното топлофикационно дружество е получило всички необходими разрешения от страна на Столичния общински съвет да се регистрира и да бъде активен участник на платформата за търговия на "Газов Хъб Балкан" ЕАД.

"Топлофикация София" ЕАД от днес официално е регистриран участник на газовата борса, съобщиха от дружеството. Столичното топлофикационно дружество е получило всички необходими разрешения от страна на Столичния общински съвет да се регистрира и да бъде активен участник на платформата за търговия на "Газов Хъб Балкан" ЕАД.

В тази връзка са били подадени и всички необходими документи както за достъп до газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносна мрежа, така и за регистрация на платформата за търговия.

Участието на столичното топлофикационно дружество на българската газова борса от една страна ще допринесе за увеличаване на ликвидността на пазара. От друга страна това ще позволи на "Топлофикация София" да закупува газ на конкурентни пазарни цени, което ще спомогне за подобряване на финансовото състояние на дружеството, смятат от общинската фирма.