Н ад 756 млн. са общо борчовете на "Топлофикация София", като в сумата влизат и текущите търговски задължения на дружеството в размер около 21 млн.лв., а също близо 597 млн. лв. към Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това стана ясно във вторник при представянето от новият изпълнителен директор и член на УС на дружеството Александър Александров пред членовете на постоянната Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичен общински съвет на готовността за започналия отоплителен сезон в София.

Над 756 млн. са общо борчовете на "Топлофикация София", като в сумата влизат и текущите търговски задължения на дружеството в размер около 21 млн.лв., а също близо 597 млн. лв. към Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това стана ясно във вторник при представянето от новият изпълнителен директор и член на УС на дружеството Александър Александров пред членовете на постоянната Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичен общински съвет на готовността за започналия отоплителен сезон в София.

„Съгласно нормативните изисквания дружеството


разполага с резервни количества горива - мазут и газьол.

Не се очакват затруднения при доставките на основното гориво за производство - природен газ. В публичното пространство беше създадено напрежение във връзка с просрочени задължения на дружеството към доставчика „Булгаргаз“, посочи Александров.

Той съобщи, че към 20 ноември дружеството дължи близо 138 млн. лева (137,976 млн. лв.) за природен газ. „В края на миналата седмица бяха платени близо 16 млн. лв. от задължението. В задължението е включена и авансовата фактура за ноември от 50 млн. лв. Предвид по-топлото време през месеца и по-малката консумация на природен газ, очакваме тази сума да бъде значително по-малка“, смята Александров.

Според него "Топлофикация София" е в сравнително стабилно състояние и

всички задължения се изплащат редовно.

Ръководството на "Топлофикация София" ще продължи да полага усилия за подобряване обслужването на клиентите в рамките на своите правомощия. Начисляването на процент от топлинната енергия за сградна инсталация на потребителите, които не ползват отопление в сградите-етажна собственост е законово регламентирано и дружеството е задължено да спазва разпоредбите на нормативната уредба, посочиха от дружеството.

За първите осем месеца в столичната "Топлофикация" са постъпили около 5000 жалби, което при 450 000 клиенти представлява по-малко от 3 на сто потребители с проблеми. Анализът на сигналите показва, че те основно са насочени към нормативната уредба и към месечните и изравнителните сметки, които изготвят топлинните счетоводители.

По думите на Александров няколко са ключовите важни елементи по отношение на подобряване състоянието на дружеството. „На първо място

диверсификацията на доставките,

която е в две посоки - доставките на газ и диверсификация през RDF технологията. Второто според директора е, че трябва да бъде поставен на критичен преглед всеки един разход на дружеството, всяка една стотинка, която дружеството харчи трябва да бъде целесъобразно. Бихме могли да постигнем стабилизиране на дружеството и да обърнем тренда в положителна посока“, отбеляза Александров. Той гарантира, че "Топлофикация София" ще осигури нормалното протичане на новия отоплителен сезон.