Е вропейската комисия (ЕК) одобри пренотифицираната схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Тя ще се прилага до 31.12.2022 г. включително, а определеният бюджет по нея е 10 млн. лева, съобщиха от Министерството на земеделието. 

Европейската комисия (ЕК) одобри пренотифицираната схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Тя ще се прилага до 31.12.2022 г. включително, а определеният бюджет по нея е 10 млн. лева, съобщиха от Министерството на земеделието. 

Разширен е и обхватът на помощта - към неблагоприятните събития е добавена тежката суша. С промените ще се предостави възможност за подкрепа на пчеларите, които в резултат на  сушата понасят загуби на пчелни семейства.

Подпомагането представлява директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път. Стопаните се компенсират до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории (чистопородни разплодни животни, отводки и кошери), а щетите от тежката суша ще се компенсират до 80%.

Помощта следва да бъде изплатена до четири години след настъпването на неблагоприятните климатични събития. Предстои условията за прилагане на помощта да бъдат утвърдени от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ .