В Плевен ще бъдат представени най-подходящите за отглеждане у нас десертни и винени сортове лози. Това ще стане на Открит ден на десертното и винено грозде на 22 август в Института по лозарство и винарство (ИЛВ) в града, съобщиха от ИЛВ.

В Плевен ще бъдат представени най-подходящите за отглеждане у нас десертни и винени сортове лози. Това ще стане на Открит ден на десертното и винено грозде на 22 август в Института по лозарство и винарство (ИЛВ) в града, съобщиха от ИЛВ.

Събитието се организира с подкрепата на министерството на земеделието, храните и горите и Селскостопанската академия.

Програмата предвижда от 10.30 часа, един от най-известните български селекционери от екипа на института, който е автор и на най-новите сортове български лози, проф. д-р Мирослав Иванов, ще представи лозите, които най-добре виреят у нас, съобразно климатичните условия. Характерна тенденция в селекцията на института в Плевен през последните години е да създава сортове издръжливи на климатични аномалии, особено на студовете, както и на мана и други заболявания.

Друг акцент в Открития ден ще бъде обзорът на вината на българския пазар, който ще бъде направен от изтъкнат експерт в тази област - доц. д-р Ваньо Хайгъров.

В програмата е предвидена дискусия за днешните проблеми на лозарството. Финалът ще бъде отреден за традиционната изложба в института и за дегустацията на грозде и вино.