К ъм края на юни 2021 година средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 9.539 млрд. лв. На годишна база тези пари се увеличават със 779.4 млн. лв. (8.9 на сто), съобщава пресцентърът на Българската народна банка (БНБ).

Към края на юни 2021 година средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 9.539 млрд. лв. На годишна база тези пари се увеличават със 779.4 млн. лв. (8.9 на сто), съобщава пресцентърът на Българската народна банка (БНБ).

Към края на полугодието активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 399.4 млн. лв. (15.7 на сто) до 2.938 млрд. лв. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане се увеличават на годишна база с 380.1 млн. лв. (6.1 на сто.).