О бщо 115 военни участваха в тренировка за преодоляване на последиците от използване на оръжия за масово унищожение и крупни промишлени аварии. Това става ясно от съобщение на МО. 

Общо 115 военни участваха в тренировка за преодоляване на последиците от използване на оръжия за масово унищожение и крупни промишлени аварии. Това става ясно от съобщение на МО. 

Специалистите по предупреждаване и докладване от Автоматизираната информационна система (АИС) „Преслав” са провели тренировки на 20 и 21 май 2020 г. Под ръководството на Съвместното командване на силите били отработени действията на органите от автоматизираната система при преодоляване на последиците от използване на оръжия за масово унищожение и крупни промишлени аварии при подготовка, и провеждане на операция по защита на Република България.

По време на тренировката са били активирани и трите подсистеми на АИС „Преслав“ - за анализ и обработка на информацията, за радиационно, химическо и биологическо разузнаване и за лабораторен анализ и екологически контрол.

Общо в нея участваха 115 души: 26 офицери, 43 сержанти, 41 войника и 5 цивилни служители.

Участие в провеждането на тренировката на подсистемата за анализ и обработка на информацията взеха военнослужещи - специалисти по ядрена, химическа и биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) от Центъра за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка, главните разчетно-информационни центрове на Сухопътните войски и Военноморските сили; секция „Фактически, метеорологични и ЯХБ данни” в Метеорологичен център на Военновъздушните сили и разчетно-информационните групи на формированията от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и Съвместното командване на специалните операции (СКСО). 

От подсистемата за радиационно, химическо и биологическо разузнаване участваха формированията за радиационно, химическо и биологическо разузнаване от видовете въоръжени сили и СКСО. От подсистемата за лабораторен анализ и екологически контрол участваха групите и отделенията за анализ и контрол от видовете въоръжени сили.

През първия ден били отработени действията на органите на АИС „Преслав” по изясняване и оценка на обстановката при използване на ядрено оръжие, действията на формированията за земно и въздушно радиационно и химическо разузнаване при провеждане на радиационно разузнаване и действията на отделенията за анализ и контрол при вземане на проби за радиологичен анализ от различни среди. 

През втория ден формированията трябвало да реагират на 14 радиологични инциденти (аварии), 14 въздействия с химическо оръжие и химически инциденти (аварии), и 3 въздействия с биологично оръжие. 

При изпълнението на занятията били тренирани действията на органите на автоматизираната система по изясняване и оценка обстановката (създадена вследствие на нанесени химически въздействия и възникнали радиологични събития), действие на формированията за земно и въздушно радиационно и химическо разузнаване, действията на отделенията за анализ и контрол.