142 училища ще могат да закупят нови книги за библиотеките си, да оборудват кътове за четене пред класните стаи или да организират различни инициативи, с които да провокират интереса на учениците към литературата. За целта те ще получат финансиране по модул „Библиотеките като образователна среда” от националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”.

142 училища ще могат да закупят нови книги за библиотеките си, да оборудват кътове за четене пред класните стаи или да организират различни инициативи, с които да провокират интереса на учениците към литературата. За целта те ще получат финансиране по модул „Библиотеките като образователна среда” от националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”.

Училищата, които са искали да запалят любовта към книгите у своите ученици, са били пет пъти повече от спечелилите пари. От образователното министерство посочиха за „Монитор“, че 727 школа са подали проекти за финансиране по националната програма. Повечето проекти са били свързани със закупуване на книги или създаване на библиотечен фонд. „Целта е да се подпомогнат училищата и за обогатяването с нова съвременна литература на изградените библиотеки.“, посочват от МОН.

Кътовете за четене могат да бъдат не само в училищната библиотека, но и в пространства в училището, които позволяват. Така фоайета, празните пространства пред класните стаи или пък някое свободно помещение в школото може да се превърне в удобно място, на което малчуганите да четат в свободното си време или след часовете. За създаването на неформална уютна обстановка школата ще закупят подходящо обзавеждане - мебелировка, осветление и стелажи, на които да бъдат поставени новите книги. В кътовете за четене може да се закупят и разнообразни конструктори и игри.

Училищата са кандидатствали и за финансиране за провеждане на различни инициативи в къта за четене или библиотеката, като в тях могат да се включат и обществени библиотеки. Към традиционните инициативи, които ще се проведат, се отнасят „Маратон на четенето”, „Национална седмица на четенето”, Национален фестивал на детската книга, литературни четения, посветени на творчеството на даден автор, обясниха от МОН. Най-малките ученици от начален етап ще мерят сили в състезание по изразително четене или краснопис, ще се включат в академия за творческо писане, конкурс за написване на приказка, драматизация на приказка, ателие за рисуване на комикси. Каките и батковците в прогимназиален и гимназиален етап пък ще участват в дебати, дискусии или уъркшопи на различни теми, ще обсъждат какви книги са чели, ще се включват в програмиране с роботи

Общо 31 училища ще получат максимално допустимото по модула финансиране - 6 000 лева. Едно от тях е Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Смилян. Там се обучават 130 деца, които ще могат да карат част от задължителните си часове в кътове за четене, които ще бъдат направени със средства от националната програма, сподели директорката на школото Лиляна Балийска. „По този начин ще се разнообрази урочната дейност“, каза тя. В къта за четене ще се постави меки мебел, килими, стелажи за игри, фотьойли. За целта от националната програма се предвиждат 2500 лв. 1000 лв. пък ще бъдат заделени за заплащането на възнаграждения за външни лица при провеждането на различни инициативи в школото. Веселина Бабаджанкова от Родопския драматичен театър ще поставя театрални постановки на местния диалект. По този начин той ще може да бъде запазен, посочи Балийска. Ще се поставят и постановки от ученици в школото съвместно с местното читалище. С 1 500 лв. пък ще бъдат закупени 88 книги за 1500 лв., които да отговарят на интереса на всички обучаващите се деца.