Б лизо 280 глоба ще отнася всеки съветник отсъствал без основателна причина от заседание на Столичния общински съвет (СОС). Това предвижда новия правилник за работа на СОС, гласуван в четвъртък.

Близо 280 глоба ще отнася всеки съветник отсъствал без основателна причина от заседание на Столичния общински съвет (СОС). Това предвижда новия правилник за работа на СОС, гласуван в четвъртък.

До момента общинарите също отнасяха глоби, но с промените те ще са двойни. За неоснователно отсъствие в комисия се удържаше 5% от месечното възнаграждение на общинския съветник, а от сесия - 10%. С промените в правилника санкциите стават 10% за отсъствие без причина от заседание на комисия и 20% - от сесия. В момента заплатата на общински съветник в столицата е почти 1400 лв.

От групата на ГЕРБ-СДС се заеха с писането на новия правилник още миналата годината, като обявиха, че искат повече прозрачност за работата на СОС и яснота в процедурите. Освен питания към градоначалника Йорданка Фандъкова, такива ще може да се отправят и към районните кметове. До 02.02.2022 г. всички документи в администрацията пък ще трябва да са в машинночетим формат.

Други промени са публикуванете на докладите с проектите за решения на електронната страница на общинския съвет, излъчване на откритите заседания на комисиите в социалните мрежи и запазването им в архив. Ще се публикуват и протоколите от заседанията на комисиите и ще се отразява поименното гласуване на членовете им по всеки въпрос.