М атериалната база в 49 училища ще бъде обновена с над 3 млн. лв. Средствата бяха одобрени от Министерски съвет по национални програми за развитие на образованието през 2021 г. Кабинетът отпусна за бюджетите на общите общо 4 684 080 лв.

Материалната база в 49 училища ще бъде обновена с над 3 млн. лв. Средствата бяха одобрени от Министерски съвет по национални програми за развитие на образованието през 2021 г. Кабинетът отпусна за бюджетите на общите общо 4 684 080 лв.

От тях 2 565 091 лв. са по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Средства ще отидат в 35 профилирани гимназии и средни училища, в които се провежда профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предвижда се ремонт на учебни кабинети и класни стаи. Допълнително ще се осигури обзавеждане и оборудване.

В други 78 училища ще се изградят стаи за дейности по интереси. Планира се закупуване на материали, консумативи и игри за децата и учениците. Отделно 85 училища ще получат 437 702 лв. за закупуване на книги за библиотеките и създаване на кът за четене.

754 097 лв. се разпределят по програмата „Професионално образование и обучение“. 14 общински професионални гимназии и средни училища ще получат средства за осигуряване на съвременна материална база. Оборудването ще бъде съгласувано с бизнеса. Учениците ще имат възможност да работят с нова техника и да придобиват професионални компетенции в реални трудови условия.

За Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ се отделят 853 587 лв. 138 училища ще получат средства за изграждане или доизграждане на безжични интернет мрежи и създаване на нови Wi-Fi зони.

491 865 лв. отиват за Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. По нея 181 общински училища ще изплатят възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планиране, организиране и провеждане на срещи с родителите. Мероприятията са извън нормата за задължителна преподавателска работа. За един час учителите ще получават по 12 лева. Отделно ще се заплаща на външни лектори, известни личности и специалисти, които ще се включват в срещите.

Кабинетът одобри и 19 440 лв. по Национална програма „Мотивирани учители“. Средствата са за учители-наставници в 55 училища, които осигуряват индивидуална подкрепа на 81 новоназначени учители.