Д а отпадне давността за разследване на приватизационни сделки. Такива поправки в Наказателния кодекс внасят депутатите от "Атака".

Да отпадне давността за разследване на приватизационни сделки. Такива поправки в Наказателния кодекс внасят депутатите от "Атака".

В момента давността за такива сделки изтича след 10 години. Поводът за предложението на атакистите е проверката, която нареди преди дни на ДАНС главният прокурор Иван Гешев за всички сделки на прехода, като ще се проверяват над 9600 сделки.

Наред с това атакистите предлагат да падне давността и за престъпления свързани с даване на концесии.

Третото предложение е давността да спира при започването или продължаването на наказателно преследване. Искат давността да спира и през времето, когато деецът заема длъжност, за която се предвижда имунитет срещу наказателно преследване. В тези случаи давността спира за всички престъпления, независимо от обхвата на имунитета. Давността пък ще започне да тече отново, когато имунитетът бъде свален или докато даденото лице продължава да заема длъжността.

Наред с това се предлага и значително завишаване на наказанията, сред които затвор, по-високи глоби и дори конфискация на имуществото.

Така по думите на Десислав Чуколов се развързват ръцете на главния прокурор за ефективно разследване на приватизационните сделки, а хората ограбили държавата да бъдат осъдени. Той уточни, че поправките в НК са достатъчни и не е нужно изменение на Конституцията.