Г рупата на БСП в Столичния общински съвет предлагат пакет от 19 антикризисни мерки за облекчаване на социално-икономическото положение в града във връзка с разпространението на коронавируса.  

Групата на БСП в Столичния общински съвет предлагат пакет от 19 антикризисни мерки за облекчаване на социално-икономическото положение в града във връзка с разпространението на коронавируса.  

Ден по-рано кметът Йорданка Фандъкова съобщи, че на онлайн заседание на икономическия съвет към кметството също е обсъждан пакет, който ще бъде представен в сряда. 

Пакетът на социалистите бе внесен от Иван Таков, който е част от икономическия съвет. "В нашите мерки предлагаме при възможност и обективна необходимост да бъдат използвани средства, осигурени по програми на ЕС от проекти с ниска степен на важност в кризисна обстановка и обявено извънредно пложение, както и допълнително финансиране на бюджета на СО чрез субвенция от държавния към общинския бюджет", обяви Таков. Социалистите предлагат също общинските дружества, които отговарят на приетите от Министерския съвет условия, да се възползват от програмата за заплащане на 60% от трудовите възнаграждения на служителите си от държавата. Червените настояват за срока на извънредното положение да се наложи мораториум  върху изплащането на задълженията за наем на граждани, настанени в общински жилища, които са в неплатен отпуск или са с прекратени трудови правоотношения. Като мотив за тази мярка те посочват, че настанените в общински жилища лица съгласно изискванията на съответната Наредба са с ниски доходи и без алтернативна собственост и при оставането им без работа или при излизане в неплатен отпуск, те не разполагат с алтернатива къде да живеят техните семейства. БСП предлага и разсрочване за минимум от 6 месеца на задълженията на общинските лечебни заведения към Топлофикация София ЕАД.