Ч ертаят пътна карта, с която да се проучат възможностите и ефектите от въвеждането на такса "задръстване" в София. Това стана ясно от обществена поръчка на кметството за "Разработване на анализ и пътна карта за въвеждане на „Зона за таксуване на задръстванията в София“, включително предложения за промяна в нормативната уредба". За картата общината е готова да даде над 135 хил. лв.

Чертаят пътна карта, с която да се проучат възможностите и ефектите от въвеждането на такса "задръстване" в София. Това стана ясно от обществена поръчка на кметството за "Разработване на анализ и пътна карта за въвеждане на „Зона за таксуване на задръстванията в София“, включително предложения за промяна в нормативната уредба". За картата общината е готова да даде над 135 хил. лв.

За въпросната такса се говори от години, а нейната цел е да се регулира влизането на коли в тежко натоварени участъци в града, с което и да се намали замърсяването на въздуха. Мярката е част от европейски проект INNOAIR „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите за по-чист въздух в градската среда".

Сега с обществената поръчка кметството прави първи крачки за въвеждането й. Изпълнителят има задачата да изготви карта, която трябва да опише ясно и последователно всички необходими действия, етапи, фази, междинни събития и резултати, свързани с въвеждането и функционирането на зона за таксуване на задръстванията в столицата. В нея трябва да се гарантират и конкретни указания по отношение на модела на таксуване и използването на приходите. Също така да стане ясно и

как ще се осъществява контролът при нарушения

В доклада е необходимо също изрично да се посочат проучените и анализирани нормативни актове от законодателството на Европейския съюз, националното законодателство и Столичния общински съвет, както и подходът при избор на държави членки, анализирани с цел проучване на международния опит.

Общината търси и иновативни решения за намаляване на влиянието върху качеството на въздуха на трафика от приходящи от периферните квартали с цел работа към центъра. Според анализ на ЦГМ превозни средства с

един пътник от периферните зони към центъра причиняват 85% от трафика в центъра

и следователно са основен замърсител на въздуха.

За пътната карта фирмата изпълнител ще трябва и да достави четири комплекта ново техническо оборудване, с което да се измерят емисиите на отработените газове от колите, както и за качеството на въздуха в града в трафика.