С поред проектопрограмата на парламента тази седмица депутатите ще решават дали да възложат на Сметната палата да извърши одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода 2016 г. - 31 декември 2020 г.

Според проектопрограмата на парламента тази седмица депутатите ще решават дали да възложат на Сметната палата да извърши одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода 2016 г. - 31 декември 2020 г.

В проектопрограмата е заложено законодателната седмица да започне с повторно гласуване на оспорените от президента разпоредби от Кодекса на търговското корабоплаване.

Предвижда се депутатите да разгледат за второ четене и промените в Закона за резерва на въоръжените сили, както и Годишния доклад за младежта за 2019 г., който не успяха да гласуват миналата седмица. Проектопрограмата включва още Законопроекта за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите, който ще бъде тема в заседанието на Комисията по околната среда и водите в сряда, както и поправките в Закона за радиото и телевизията, които ще подлежат на второ гласуване.

В четвъртък народните представители ще разгледат предложението на правителството за ратифициране на Споразумението за заем от Европейския съюз, според което можем да получим 511 млн. евро с 15-годишен максимален среден срок надо падежа по линия на инструмента „SURE”.

За първо гласуване в проектопрограмата са заложени още промени в Закона за административните нарушения и наказания и в Наказателно-процесуалния кодекс. Предвидено е представянето на внесената от Министерски съвет Стратегия за развитие на висшето образование за 2021-2030 година с приложен проект за решение. Законодателната седмица ще приключи с проекта за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция.