С тудентите на Химикотехнологичния и металургичен университет в София ще имат присъствени упражнения и спортни занимания на закрито, но за целта трябва да представят документ за ваксинация, преболедуване или направен тест. Това става ясно от заповед на ректора проф. д-р инж. Саня Терзиева, която в сила от 21-и до 29-и октомври.

Студентите на Химикотехнологичния и металургичен университет в София ще имат присъствени упражнения и спортни занимания на закрито, но за целта трябва да представят документ за ваксинация, преболедуване или направен тест. Това става ясно от заповед на ректора проф. д-р инж. Саня Терзиева, която в сила от 21-и до 29-и октомври.

Така, за да бъдат допуснати в упражнение, преди да влязат в него студентите трябва да покажат валиден документ за ваксинация или за преболедуване, а тези, които нямат – трябва да предоставят отрицателен резултат от PCR тест , направен до 72 часа преди учебното занятие, или антигенен, направен до 48 часа по-рано.

В заповедта е посочено, още че лекциите ще се провеждат онлайн по утвърдения график.