З а засилване на двустранните отношения между Република България и Ислямска република Пакистан се обявиха вицепрезидентът Илияна Йотова и Нейно Превъзходителство Мариам Мадиха Афтаб,съобщиха от "Дондуков 2".

За засилване на двустранните отношения между Република България и Ислямска република Пакистан се обявиха вицепрезидентът Илияна Йотова и Нейно Превъзходителство Мариам Мадиха Афтаб,съобщиха от "Дондуков 2".

На срещата било обсъдено сътрудничеството във всички сфери и значимия неизползван потенциал, особено в търговските отношения. „Разчитаме на Вашата подкрепа за засилване на нашите двустранни контакти“, посочи посланик Афтаб.

Посланикът изтъкнал колко важен партньор за Пакистан е България като член на Европейския съюз и заради своето стратегическо географско положение. 

Отношенията между двете страни били обсъдени и в контекста на пандемията от COVID-19. „Вярвам, че ще преминем през това изпитание заедно като си подаваме ръка. Сякаш бяхме забравили колко важни са ценности като приятелство и взаимопомощ“, подчертала Илияна Йотова.

В международен аспект вицепрезидентът заявила, че ролята на Пакистан по въпросите за борбата с тероризма и бежанския проблем трябва да бъде по-активна.

 България и Пакистан честват 55 години дипломатически отношения, но пандемията възпрепятства отбелязването на годишнината. Вицепрезидентът отбелязала, че българският народ трябва да знае повече за богатата история на Пакистан и този юбилей трябва да бъде отбелязан с подходящи инициативи, съобразени с мерките за безопасност.

Йотова поканила посланик Афтаб във формата от дами посланици в България, с които провежда редовни срещи по различни теми.