Н а 10 юли 2020 мобилен пункт ще събира опасни отпадъци в столичният район "Искър"  и с. Панчарево.

На 10 юли 2020 мобилен пункт ще събира опасни отпадъци в столичният район "Искър"  и с. Панчарево.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
Лакове и бояджийски материали;
Домакински препарати и химикали;
Мастила и замърсени опаковки;
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).


Пунктът ще бъде разположен:  

От 08:30 до 11:30 часа – район „Искър“ – бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, пред районна администрация „Искър“.

От 12:30 до 15:30 часа ще се премести в с. Панчарево – ул. „Самоковско шосе“ № 230, пред районна администрация „Панчарево“.