М инистерството на образованието и науката публикува теста и отговорите на националното външно оценяване по български език и литература в 10-и клас.

Министерството на образованието и науката публикува теста и отговорите на националното външно оценяване по български език и литература в 10-и клас.

На него се явиха 48 816 десетокласници. Учениците имаха на разположение 90 минути, за да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Трябвало е да търсят грешки в текст, да пишат резюме, както и да формулират собствена теза по откъс от одата „Левски“ на Иван Вазов. Те можеха да избират между две теми: „Цената на чистата съвест“ и „Вечната истина“.