М едицински университет-София се нарежда на 1-во място в България и на 1305-то място в света по академични постижения в класация на престижната неправителствена организация URAP, която се позиционира в Института по информатика на Средноизточния технически университет в Анкара.

Медицински университет-София се нарежда на 1-во място в България и на 1305-то място в света по академични постижения в класация на престижната неправителствена организация URAP, която се позиционира в Института по информатика на Средноизточния технически университет в Анкара.

Над 3000 висши учебни институции от целия свят в 61 тематични области са включени в настоящото издание на класацията.

България участват с класацията с пет вуза. На 1391-во място в класацията се нарежда СУ „Св. Климент Охридски“. Химикотехнологичен и металургичен университет-София пък се нарежда 2364-и, а 2406- и е още един медицински вуз – този в Пловдив. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски" също участва в класацията на 2946-о място.

Глобалната URAP ранкинг класацията подрежда университетите спрямо тяхното академично представяне, което включва проследяване редица библиометрични показатели:  индекс публикации, количество и качество на публикациите, международна колаборация в общи публикации, Research impact, научен принос и пр.

Листата с отличени университети може да видите ТУК