50 000 ще могат да получат топъл обяд до дома си. Това ще се случи по програмата за предоставяне на топъл обяд за нуждаещи се ще бъде удължена до 19 юни 2020 г. За целта на Агенцията за социално подпомагане бяха отпуснати 5,1 млн. лв. от държавния бюджет.

50 000 ще могат да получат топъл обяд до дома си. Това ще се случи по програмата за предоставяне на топъл обяд за нуждаещи се ще бъде удължена до 19 юни 2020 г. За целта на Агенцията за социално подпомагане бяха отпуснати 5,1 млн. лв. от държавния бюджет.

От топъл обяд могат да се възползват самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност. Приготвената храна – супа, основно ястие, хляб и десерт (поне веднъж седмично), ще се доставя до домовете. В момента от услугата се възползват 20 000 души в страната.

Общините ще запазят всички възможности за подбор - сигнали от граждани, отворена телефонна линия, информация от доставчици на социални услуги и институции и др., за да се гарантира, че помощта ще достигне до най- нуждаещите се.

От утре до 21 април общини и райони на общини ще могат да кандидатстват за финансиране, като ще трябва да направят подбор на потребителите на услугата. Подробна информация за реда и начина за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане - http://asp.government.bg/.