З апочва изплащането на вторите пенсии от частните фондове. 

Започва изплащането на вторите пенсии от частните фондове. 

За септември са сключени общо 255 договора, т.е. 255 души са поискали "втора пенсия", сочат предварителните данни от Асоциацията на пенсионните дружества, предаде bTV. 

По-голямата част от тези първи пенсионери ще получат парите си разсрочено за определен период, а не пожизнено, тъй като нямат достатъчно натрупани средства. 26 обаче ще са с пожизнена пенсия. 

Единични са случаите, в които парите са изтеглени накуп. Това е позволено, само ако натрупаната сума е до 900 лева. 

Първите стандартни пожизнени пенсии на единия от фондовете са около 60-65 лева, ако са с гарантиран период на изплащане - 90 лева. При разсроченото изплащане - около 300 лева месечно, колкото е максимално допустимото. 

Инфлацията засега не създава безпокойство, доходността на фондовете от януари до август е по-висока от нея. 

"В дългосрочен период прогнозите за икономически растеж на българската икономика са силно позитивни. Считан, че инфлацията няма да окаже съществено влияние върху натрупванията", посочи Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българска стопанска камара (БСК).

Пенсиите от частните фондове се актуализират поне веднъж годишно.