Б ългария ще получи средства от Европейската комисия (ЕК) по Националния план за възстановяване и устойчивост, в случай че той бъде оценен предимно с най-високите възможни оценки.

България ще получи средства от Европейската комисия (ЕК) по Националния план за възстановяване и устойчивост, в случай че той бъде оценен предимно с най-високите възможни оценки.

Планът ще се оценява с оценки А, B и C. Частично отпускане на средства е напълно възможно. Това стана ясно в понеделник, докато бяха представени следващите стъпки по оценка на плана.

Съществуват

3 възможни причини

българските документи да не бъдат одобрени - държавата да получи оценка C на един от 11-те компонента, да не получи оценка A по 4 задължителни компонента, по останалите критерии да има повече оценки B, отколкото A.

Планът за възстановяване бе предаден за оценка в ЕК на 15 октомври. Очаква се той да бъде оценен въз основа на единадесетте критерия, установени в регламента, а съдържанието му - превърнато в правно обвързващи актове.

"Работим с правителството, което стои от другата страна на масата. Властите имат възможност да нанасят промени, тъй като от ЕК имат притеснения, че някои от оценките ни няма да бъдат A. Общата картина на подадения План за възстановяване ще бъде много близка до крайния", коментира ръководителят на представителството на ЕК в България Цветан Кюланов, като допълни, че е предвидено оценяването да се случи през следващите два месеца.

Въпросният срок обаче може да бъде удължаван. Срокът за изпълнение на плановете е до края на 2026 г.

След одобрението на плана правителството два пъти годишно иска плащане от ЕК.

Комисията и нейните органи проверяват изпълнението на проектите и реформите и след това се изплащат парите. Относно авансовите плащания по плана Кюланов поясни, че това е техническа стъпка и се прави, ако Съветът е одобрил плана до 31 декември 2021 г.

Първото плащане се очаква да пристигне, когато се изпълнят първите ключови етапи и цели.

"Мога да се ангажирам, че ще разгледаме плана, като имаме предвид, че България има сериозни предизвикателства в енергийния си сектор и че трябва да се гарантира, че те ще се превърнат в успешни мерки", обеща изпълнителният вицепрезидент на ЕК Франс Тимерманс преди дни по време на енергиен форум в София.

България поиска безвъзмездни

средства в размер на общо 6,6 милиарда евро

по Механизма за възстановяване и устойчивост. Целите на страната са насочени около четири стълба - Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България.

Съветът на Европейския съюз излезе с препоръки към България още през изминалата година. В рамките на 2020 г. и 2021 г. страната трябваше да предприеме всички необходими мерки за справяне с пандемията, да осигури закрила и основни услуги за всички, да засили политиките в сферата на пазара на труда, да ускори процедурите за подкрепа за малки, средни предприятия и самоосигуряващите се лица, да сведе до минимум административната тежест за предприятията. Всеки един от тези компоненти следва да получи оценка А.