Н ародното събрание събра кворум едва от втория път. След първия опит за регистрация се оказа, че не присъства нужният брой депутати и затова председателят на парламента, Цвета Караянчева, обяви 15-минутна почивка, след която бе направена и поименна проверка. 

Народното събрание събра кворум едва от втория път. След първия опит за регистрация се оказа, че не присъства нужният брой депутати и затова председателят на парламента, Цвета Караянчева, обяви 15-минутна почивка, след която бе направена и поименна проверка. 

На днешното пленарно заседание ще бъдат разгледани промени в Закона за здравното осигуряване, Закона за адвокантурата  и Закона за извънредното положение.