О синовени са близо 20 % от заловените безстопанствени кучета в страната през 2019 година.  Това стана ясно след приетия от МС отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета у нас през 2019 г.

Осиновени са близо 20 % от заловените безстопанствени кучета в страната през 2019 година.  Това стана ясно след приетия от МС отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета у нас през 2019 г.

Така своя собственик са намерили 4 305 кучета от общо 22 646 приютени кучета. Областите Бургас, Перник, София град, Стара Загора и Русе са с най-голям процентът на осиновявания.

В 263 общини в страната програмите са приети, а общият брой на регистрираните приюти е 53.

Отчита се положителна тенденция за осиновяване на български животни и в чужбина. С оглед прилагането на единен подход и гарантиране спазване разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство е разработена Стандартна оперативна процедура (СОП) за сертифициране при транспортиране на домашни любимци с търговска цел, публикувана на официалната електронна страница на Българската агенция по безопасност на храните.