Е ксперти от РИОСВ-Варна извършиха проверка във връзка с постъпили сигнали от граждани за мъртви щъркели. При нея е установено, че щъркелите са загинали от токов удар.

Експерти от РИОСВ-Варна извършиха проверка във връзка с постъпили сигнали от граждани за мъртви щъркели. При нея е установено, че щъркелите са загинали от токов удар.

По този повод ще се дадат предписания на електроразпределителното дружество за поставяне на птицебрани върху електрическите стълбове. Екоинспекцията ще следи за изпълнение на предписанията в срок. В РИОСВ-Варна не е постъпвал сигнал или обаждане по „Зелен телефон“ (0884 290 634), но по повод публикации в интернет, директорът Христина Генова е разпоредила извършване на проверка.

При извършения оглед в коментираните райони не са констатирани мъртви екземпляри от вида „Бял щъркел“. От екоинспекцията призоваха гражданите да се свързват със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите когато попаднат на бедстващо, ранено или убито животно или птица от защитен вид. В такива случаи техни експерти идват на място и преценяват състоянието на наранения екземпляр.

Ако е в състояние, което предполага оцеляване в природата, го пускат, ако не – с констативен протокол го насочват към съответния спасителен център. Ако гражданите желаят да окажат съдействие, могат да организират транспортирането му до Спасителния център. РИОСВ-Варна напомня, че убиването, улова и отглеждането на защитени от закона за биологичното разнообразие видове, е забранено и наказуемо.