С 1 млн. лв. ще могат да бъдат закупени преносими компютри и таблети за децата, настанени в социални услуги и специализирани институции. С устройствата в дистанционно обучение ще могат да се включат учениците от 1-ви до 12-ти клас, които досега не са. Средствата за ще бъдат предоставени по нова програма на Министерството на труда и социалната политика, съобщават от там.

С 1 млн. лв. ще могат да бъдат закупени преносими компютри и таблети за децата, настанени в социални услуги и специализирани институции. С устройствата в дистанционно обучение ще могат да се включат учениците от 1-ви до 12-ти клас, които досега не са. Средствата за ще бъдат предоставени по нова програма на Министерството на труда и социалната политика, съобщават от там.

Освен лаптопи и таблети, може да се закупуват компютърни конфигурации, рутери, принтери или други мултифункционални устройства. Домовете могат да се получават и средства за заплащане на интернет в сградите до края на календарната година. „Очакванията са с помощта на закупените технически средства децата да не изостават с учебния материал и да увеличат шансовете си за реализация на пазара на труда.“, посочат от МТСП.

Документите се подават във Фонд „Социална закрила“, като повече информация за кандидатстването може да се намери на: https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-1 Това може да се случи от днес до 15-ти юли.

През тази седмица ще бъдат раздадени и 157 таблета, закупени с дарения от лични средства на учени от БАН. Те са предназначени за децата от Центровете за настаняване от семеен тип в областите Видин, Враца и Монтана. През миналия месец частен дарител предостави на Агенцията за социално подпомагане още 104 таблета, които отидоха при настанените в институции в Кюстендил, Севлиево, Габрово, Ловеч, Дупница и Смолян.