Н ов бг метод за криоконсервация на жива материя ще позволи след замразяване на мъжка семенна течност при размразяване подвижността на сперматозоидите да бъде възстановена на над 80%. По този начин ще се увеличи шансът за оплождане на яйцеклетката и стигане до клинична бременност, обясни доц. д-р Карекин Есмерян от Института по физика на твърдото тяло към БАН, който работи по разработката.

Нов бг метод за криоконсервация на жива материя ще позволи след замразяване на мъжка семенна течност при размразяване подвижността на сперматозоидите да бъде възстановена на над 80%. По този начин ще се увеличи шансът за оплождане на яйцеклетката и стигане до клинична бременност, обясни доц. д-р Карекин Есмерян от Института по физика на твърдото тяло към БАН, който работи по разработката.

„По литературните данни има възможност да се възстанови подвижността на сперматозоидите на 70% от първоначалната. Ако преди замразяване сте имали 50% подвижност, след размразяване със стандартния метод ще имате 35%. С нашия метод показахме, че може да се стигне до над 80% преживяемост“, разясни Есмерян. Той даде пример, че при -196 градуса материя застива и при нея не се случва нищо и може да седи така с години. Въпросът е обаче, след като се замрази, до каква степен ще има първоначалните си показатели. „Ние предположихме, че с нашия метод получаваме по-добра преживяемост на живата материя. С нашия метод позволяваме много по-добро възстановяване на първоначалните параметри“, каза още Есмерян.

Идеята е след като се размрази спермата, да може да се запази повече време – от няколко месеца до няколко години. „Сега работим по метод за консервация на човешка семенна течност, но според нас този метод ще е валиден и за замразяване на яйцеклетки, епителни клетки и други тъпан. Ще опитаме и с други живи организми в бъдеще, защото методът на замразяване е долу-горе един и същ – контрол на скоростта на замразяване и размразяване, така че да постигнем максимална преживяемост на материята, която се консервира“, допълни ученият от БАН. 

Доц. Есмерян разясни, че идеята му и на екипа от клиниката, с която работи, е на база на количествените данни, които ще съберат, да си направят изводите за химико-физичните процеси, които протичат. Затова може да се каже, че на този етап изследването е в клинична среда с фундаментална насоченост. „Работи се в реална среда. Продължаваме с експериментите и времето ще покаже. Ще трябват 2-3 години активна работа преди да бъде се натрупа информация как работи и чак след това да се внедри и комерсиализира“, обясни ученият. Едва след това ще се видим колко ще струва.

Разработката на доц. Есмерян привлече интереса на клиниката, с която работи съвместно, по време на онлайн форума „Наука за бизнес“. Той бе организиран от Българската академия на науките съвместно с Изпълнителната агенция на малките и средни предприятия в България. Бизнесът имаше възможност да му бъдат представени общо двадесетина научно-приложни разработки към седем от тях проявиха интерес десетина фирми, обясни председателят на БАН акад.  Юлиан Ревалски.

В процес на съвместно разработване е още една разработка - за преносимо устройство за сухо обеззаразяване на въздуха от вируси и бактерии. То е дело на Наско Електронов и неговия екип.

Устройството има два вида излъчватели. Единият е UV лампа с бактерицидно действие. Тя убива вирусите, включително и коронавирусните. В рамките на 1-2 часа напълно обеззаразява помещенията, защото се обменя целият въздух и всички вируси и бактерии, уточни Електронов. Вторият начин на пречистване на въздуха е с озонатора в устройството. Озоновите молекули се премесват с вирусите и ги убиват.

Предназначено е за всякакви помещения в затворен и отворен тип -летища, автобуси, таксита, детски градини, училища. „Може да се модифицира и в размер, който да е удобен за обекта, който се обеззаразява. Може да се зарежда от системата за зареждане на превозните средства и няма да е проблем да се ползват. Например, за такситата ще е с по-малък обемът и може в рамките на минути и така то да е пречисти след всеки пътник преди да се качи следващият. По същия начин можем да се използва и в автобусите от градския транспорт”, разясни разработчикът на устройството. Той уточни, че при добра оптимизация на производството се очаква да струва около 400 лв.

Устройството е Wi-fi и web управляем, има тайминг и може да се включи, когато няма хора, и действа на 80 куб. м. „Удобството е, че е сухо и не се ползват препарати, не мирише. Само не трябва да има хора в помещението, докато работят. Ние предвиждаме да има датчик, ако има присъствие и да се изключва автоматично, ако има движение на хора”, обясни Електронов.