Р езултатите от изпитите по чужди езици и по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности за 10-и клас вече са ясни, съобщават от МОН

Резултатите от изпитите по чужди езици и по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности за 10-и клас вече са ясни, съобщават от МОН

Учениците могат да проверят как са се справили на zamaturite.bg

Десетокласниците, които са се явили на изпит по чужд език и са дали минимум 60% правилни отговори, покриват съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.