С толична община ще кандидатства за безвъзмездно финансиране на проект за отопление на две детски градини в район Кремиковци с геотермална енергия.

Столична община ще кандидатства за безвъзмездно финансиране на проект за отопление на две детски градини в район Кремиковци с геотермална енергия.

Проектите са по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Докладът на заместник-кмета на Столична община инж. Ангел Джоргов с проектното предложение се очаква да бъде приет на заседанието на СОС тази седмица. Той предвижда „Изграждане на геотермални съоръжения и реконструкция на вътрешноотоплителни инсталации“.