У ниверситетът за национално и световно стопанство отменя предварителните кандидатстудентски изпити за прием на бакалаври, които бяха насрочени за периода от 15-и до 19-и февруари, заради противоепидемичните мерки. Втората сесия през март също е под въпрос, ако обстановката се усложни.

Университетът за национално и световно стопанство отменя предварителните кандидатстудентски изпити за прием на бакалаври, които бяха насрочени за периода от 15-и до 19-и февруари, заради противоепидемичните мерки. Втората сесия през март също е под въпрос, ако обстановката се усложни.

Заявленията на всички кандидат-студенти за явяване на предварителен изпит през февруари ще бъдат служебно прехвърлени за втора предварителна сесия от 22.03.2021 г. до 26.03.2021 г., която ще се проведе, ако епидемичната обстановка позволява”, съобщават от учебното заведение.  

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити. На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование в предходни години, така и завършващите през 2021 г. Предварителните и редовните изпити се организират по едни и същи програми.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена. С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове.

Графикът за провеждане на електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2021/2022 г. е качен на сайта на УНСС.