Р езултатите от националното външно оценяване по български език и литература и математика станаха ясни днес.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и математика станаха ясни днес.

Възпитаниците на  математическите и природо-математическите гимназии са традиционно с най-добри резултати и по двата предмета.

Не се забелязва значително разместване спрямо предходни години сред регионите с най-високи постижения. С високи резултати и по двата предмета са София, Смолян, Варна и Русе.