15% или всеки седми от учениците нямат редовна посещаемост на часовете в училище. По-малък е процентът при гимназистите - 3,5 – 4%. В момента само те са включени в дистанционно обучение. Това каза просветният министър Красимир Вълчев по време на парламентарния контрол.

15% или всеки седми от учениците нямат редовна посещаемост на часовете в училище. По-малък е процентът при гимназистите - 3,5 – 4%. В момента само те са включени в дистанционно обучение. Това каза просветният министър Красимир Вълчев по време на парламентарния контрол.

„Следващите седмици трябва да останат колкото се може повече отворени училища. Не трябва да се вземат централни решения, а локални в съответствие с принципа колкото се може по-малка част от системата да е в дистанционна среда. Тогава е по-трудно да се работи с децата от уязвимите групи”, заяви министърът.

Той припомни, че през пролетта, когато цялата система е останала затворена,

близо 10% от учениците не са успели да се включат в онлайн уроците

Причината за това е била липса на устройства или интернет. Културните фактори също са повлияли, тъй като има семейства, които не са ангажирани с образованието на децата си, обясни министърът.

Екипите по механизма за обхват продължават работа и

следят дали децата ходят на училище

въпреки пандемията. „Механизмът свърши работа по записването на децата, но остава трудността да посещават училище. Екипите всеки ден се обаждат, ако детето не е посетило училище или не е дошло навреме. Дори и да не посещават семействата”, обясни Вълчев. През пролетта те се включиха и в разнасянето на учебните материали по домовете на децата, които нямаха интернет или устройства.

„Механизмът даде добър резултат, особено в предучилищното образование. Колкото по-рано се включат децата от семейства, чийто майчин език не е български, толкова по-голям е шансът да не отпаднат от образователната система“, заяви Вълчев. Той посочи, че благодарение на работата на екипите

 92% от 5- и 6- годишните са записани на детска градина

 докато при 4-годишните те са 78%.

 „Ще се фокусираме върху 4-годишните, когато общините вземат решение да приложат мярката и също бъдат обхванати в задължително предучилищно образование”, обясни Вълчев.